Plnění a servis klimatizace

klimatizace_stroj.png,
  • Základní zkouška funkce klimatizace
  • Kontrola tlaku chladiva v okruhu
  • Odsátí starého chladiva
  • Odsátí zbytku oleje ze systému
  • Kontrola těsnosti systému
  • Naplnění oleje do okruhu
  • Plnění novým chladivem
  • Výměna pylového filtru
  • Dezinfekce klimatitace
  • Klimatizace potřebuje údržbu a vyčištění v servise, vždy jednou do roka a to před letní sezónou.
klimatizace.png